Organic Fertilizer Om Aminomix

Liên hệ
Thương hiệu: Bioviron
Tình trạng: Còn hàng

MATERIAL:

- Natural plants, manure of livestock, poultry, earthworms

- Sugarcane humus, Fish powder, Shrimp shell, rice bran, activated carbon...

- Mushrooms against nematodes, wilting.

- Indigenous microorganisms.

MAIN EFFECT:

- Add organic humus and macronutrients, micronutrients, multivitamins to the soil.

Slow release of nutrients for plants.

- Neutralize the soil environment, helping the soil to have a stable pH.

- Improve the porosity of the soil.

- Add effective microorganisms to the soil.

- Helps roots develop well.

- Disease resistance and increased crop yield.

- Create clean agricultural products.

USER MANUAL

- For food crops, vegetables and short-term industrial plants: use 10-20kg/1000m2 or 100-200kg/ha.

- For fruit trees, long-term industrial plants: use 20-50kg/1000m2 or 200-500kg/1ha.

 

THÀNH PHẦN NGUYÊN LIỆU

- Thực vật tự nhiên, phân gia súc, gia cầm, trùn quế

- Mùn Mía, bột Cá, vỏ Tôm, cám gạo, than hoạt tính …

- Nấm phòng tuyến trùng, héo rũ.

- Vi sinh vật bản địa.

CÔNG DỤNG CHÍNH

- Bổ sung mùn hữu cơ và các chất dinh dưỡng đa lượng, vi lượng, Vitamin tổng hợp cho đất trồng.

- Phóng thích chậm các chất dinh dưỡng cho cây trồng.

- Trung hòa môi trường đất, giúp đất có độ pH ổn định.

- Nâng cao độ tơi xốp của đất trồng.

- Bổ sung hệ vi sinh vật hiệu quả cho đất.

- Giúp rễ phát triển tốt.

- Kháng bệnh và tăng năng suất cây trồng.

- Tạo ra nông sản sạch.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

- Đối với cây lương thực, cây rau, cây công nghiệp ngắn ngày: sử dụng 10-20kg/1000m2 hoặc 100-200kg/ha.

- Đối với cây ăn quả, cây công nghiệp dài ngày: sử dụng 20-50kg/1000m2 hoặc 200-500kg/ha.

Chất hữu cơ: 40%

Đạm tổng số (Nts): 4,5%

Sản phẩm được chiết xuất từ đạm cá hồi Nhật Bản và rong biển tự nhiên kết hợp với Humic hàm lượng cao, là sản phẩm nguồn gốc tự nhiên mang lại hiệu quả tuyệt đối cho cây trồng.