Organic Ferrtilizer MK Agro Nitro

Liên hệ
Thương hiệu: Bioviron
Tình trạng: Còn hàng

MAIN EFFECT:

- Young shoot development.

- Green leaves, thick leaves, lush trunks and branches.

- Many flowers, many fruits, large fruits, increase the yield of plants.

- Restore plants weakened by pests and diseases.

- Post-harvest plant recovery.

 

USER MANUAL

The product is used to mix with water and then water the plants,

- For tree industry: Mix 30 - 35ml of product for 25 liters of water, Use at all times when the seedlings and plants have young shoots and leaves.

- For fruit trees: Mix 30 - 35ml of product for 25 liters of water, Use at all times when the seedlings and plants have young shoots and leaves.

- For wet rice plant and vegetable: Mix 20 - 25ml of product for 25 liters of water, Use at all times when the seedlings and plants have young shoots and leaves.

 

Organic Ferrtilizer MK Agro Nitro là sản phẩm phân bón ngoại nhập

TÁC DỤNG CHÍNH:

- Chồi non phát triển.

- Lá xanh, dày, thân cành tươi tốt.

- Nhiều hoa, nhiều trái, trái to, tăng năng suất cây trồng.

- Phục hồi cây suy yếu do sâu bệnh.

- Phục hồi cây trồng sau thu hoạch.

 

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Sản phẩm được dùng để pha với nước rồi tưới cho cây hoặc phun qua lá.

- Đối với cây công nghiệp: Pha 30 - 35ml chế phẩm cho 25 lít nước, Sử dụng lúc cây con và cây có chồi, lá non.

- Đối với cây ăn quả: Pha 30 - 35ml chế phẩm cho 25 lít nước, Sử dụng lúc cây con và cây có chồi, lá non.

- Đối với cây lúa nước và rau màu: Pha 20 - 25ml chế phẩm cho 25 lít nước, Sử dụng lúc cây con và cây có chồi, lá non.

Chất hữu cơ: 25%;

Đạm tổng số (Nts): 6,5%

Ngoài ra sản phẩm còn bổ sung các nguyên liệu nguồn gốc hữu cơ có chứa Mg, Zn, và nhiều chất sinh học khách giúp cây bung đọt mạnh, lá to, xanh mướt, tăng sinh khối nhanh chống.